as발송방법링크 매장방문안내링크 학교기업납품문의링크

즐겨찾기 시작페이지로 설정 장바구니 주문/배송조회 고객센터
깨진자료 찾기 이벤트 공지사항 질문과답변 매뉴얼 출고자료실 유용한정보
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리
추천 배터리 (3)
조종기용 배터리 (26)
차량용 배터리 (89)
1셀 (3.7v) (30)
2셀 (7.4v) (135)
3셀 (11.1v) (141)
4셀 (14.8v) (102)
5셀 (18.5v) (17)
6셀 (22.2v) (115)
7셀 이상 (7)
팰콘샵 가이드
1. 리튬폴리머 배터리 용어 설명 (V, mAh, C, XT60, 3S1P 등)
2. 리튬폴리머 배터리 사용상 주의사항
3. 배터리의 종류 (리튬폴리머, 니켈수소 등)
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 557개의 상품이 있습니다.
현재 카테고리에서 상품검색
A
4,800
2,500원
36,000원
30,000원
30,000원
36,000원
36,000원
36,000원
27,500원
20,000원
31,000원
38,000원
A
23,000원
36,000원
A
C
32,800원
A
C
15,000원
A
E
23,000원
T12FG/T8FG Transmitter Li-Po(BLUCORE Tx2400-PCM)

7.4V(2S) 2400mAh 6C
1C 충전가능 / 85g
28,000원
A
E
32,800원
A
158,000
2,000원
A
158,000
2,000원
A
65,000
3,000원
A
C
8,000원
[E-Fllite] 200mAh 1S 3.7V 30C Li-Po Battery : mCP-X

3.7V(1S) 200mAh 30C
1C 충전가능 / g
13,000원
A
C
[PEAKPOWER] 3.7v 220mah 50C 리포배터리

3.7V(1S) 220mAh 50C
1C 충전가능 / 3g
7,200원
A
C
6,900원
[Traxxas] 3.7v 240mAh LiPo

3.7V(1S) 240mAh 20C
1C 충전가능 / g
7,000원
A
C
8,000원
Battery 3.7V 450mAh LiPo DR-1

3.7V(1S) 450mAh 20C
1C 충전가능 / g
12,000원
[PEAKPOWER] 3.7 V 500mAh 15C Lipo Battery

3.7V(1S) 500mAh 15C
1C 충전가능 / 15g
8,000원
17,000원
[E-flite] 1S 25C LiPo Battery Pack (3.7V/500mAh)

3.7V(1S) 500mAh 25C
1C 충전가능 / 15g
13,900원
A
C
9,000원
A
E
9,000원
A
C
PEAKPOWER 600mah 3.7V 25C 리포배터리

3.7V(1S) 600mAh 25C
1C 충전가능 / 15g
6,500원
10,000원
7,000원
65,000원
67,000원
250mAh 7.4V 20C (UMX Beast)

7.4V(2S) 250mAh 20C
1C 충전가능 / 16g
13,000원
280mAh 2S 7.4V 30C Li-Po Battery

7.4V(2S) 280mAh 30C
1C 충전가능 / 17g
15,900원
300mAh 2S 7.4V 35C LiPo Battery

7.4V(2S) 300mAh 35C
1C 충전가능 / 17g
22,800원
A
C
13,500원
A
D
9,000원
A
C
10,500원
A
C
[PEAKPOWER] 7.4v 450mah 50C 리포배터리 (Blade 130X용)

7.4V(2S) 450mAh 50C
1C 충전가능 / 30g
19,000원
[Tiger] 7.4v 480mAh 25C Lipo Battery

7.4V(2S) 480mAh 25C
1C 충전가능 / 44g
11,000원
[Infinity] 7.4v 550mAh 30c 리튬폴리머 배터리

7.4V(2S) 550mAh 30C
1C 충전가능 / 35g
12,000원
800mAh 2S 7.4V 25C LiPo, 18AWG JST (Blade 200 QX )

7.4V(2S) 800mAh 25C
1C 충전가능 / 92g
20,000원
A
20,000원
A
E
14,000원
[Breeze-power] 7.4V 850mah 30C 리튬폴리머 배터리

7.4V(2S) 850mAh 30C
1C 충전가능 / 55g
15,000원
[Infinity] 7.4v 850mAh 30c 리튬폴리머 배터리

7.4V(2S) 850mAh 30C
1C 충전가능 / 48g
16,000원
PT-B0880-SP45 (7.4V, 2S1P, 45C+/JST-XT) - UFW Edition!

7.4V(2S) 880mAh 45C
1C 충전가능 / 47g
14,800원
A
E
[GOLD WING] LI-PO 7.4V / 910mA / 2S1P / 45C

7.4V(2S) 910mAh 45C
5C 충전가능 / 50g
17,000원
A
C
23,000원
PQ-1800XQ2 7.4V 2S1P

7.4V(2S) 1800mAh 35C
1C 충전가능 / 120g
24,000원
28,000원
36,000원
22,800원
25,000원
36,000원
PQ 2050XQ3-7.4V(35C,2S1P)

7.4V(2S) 2050mAh 35C
1C 충전가능 / 120g
43,500원
[PolyQuest] 7.4V-2050TXQ Twin 2S LiPo(4S total)

7.4V(2S) 2050mAh 20C
1C 충전가능 / 120g
85,000원
25,000원
26,000원
A
E
PT-B2200N-SP35 (7.4V, 2S1P, 35C /JST-XT) - 한정 이벤트!

7.4V(2S) 2200mAh 35C
5C 충전가능 / 102g
18,000원
A
E
PT-B2200N-SP45 (7.4V, 2S1P, 45C+) - Slim Pack

7.4V(2S) 2200mAh 45C
5C 충전가능 / 130g
22,000원
A
C
28,000원
56,000원
PQ 2200XQ3 7.4V 35C

7.4V(2S) 2200mAh 35C
1C 충전가능 / 119g
30,000원
PQ 2550XP2-7.4V V2 (25C,2S1P)

7.4V(2S) 2550mAh 25C
1C 충전가능 / 140g
41,100원
EX-C40(7.4V 2250mA , 2S1P, 40C ,BLUCORE)

7.4V(2S) 2250mAh 40C
5C 충전가능 / 119g
28,800원
PQ 2500XP2-7.4V(2S1P) 25C

7.4V(2S) 2500mAh 25C
1C 충전가능 / 141g
23,300원
25,000원
38,000원
[Thunder Power] G8 LiPo Battery 2700mAh 2-Cell/2S 7.4V

7.4V(2S) 2700mAh 45C
8C 충전가능 / 146g
62,800원
58,500원
PQ 3200XQ-7.4V(30C,2S1P) Polyquest

7.4V(2S) 3200mAh 30C
1C 충전가능 / 186g
65,000원
7.4V 3200mAh extreme (40C)

7.4V(2S) 3200mAh 40C
1C 충전가능 / 199g
59,000원
118,000원
PQ 3350XQ2-7.4V(3S1P) 35C

7.4V(2S) 3350mAh 35C
1C 충전가능 / 167g
36,000원
62,500원
[Tiger] 7.4v 3500mAh 2S 35C Max 70C (최대 5C 충전)

7.4V(2S) 3500mAh 35C
5C 충전가능 / 155g
30,000원
PQ 3500XP2-7.4V (25C,2S1P)

7.4V(2S) 3500mAh 25C
1C 충전가능 / 197g
34,300원
67,000원
PQ 3750XP2-7.4V(25C,2S1P)

7.4V(2S) 3750mAh 25C
1C 충전가능 / 197g
55,600원
55,000원
PQ 4150XQ2-7.4V(30C,2S1P)

7.4V(2S) 4150mAh 30C
1C 충전가능 / 230g
48,300원
33,000원
81,000원
PQ 4200XP2-7.4V (25C,2S1P)

7.4V(2S) 4200mAh 25C
1C 충전가능 / 235g
39,800원
PQ 4270LP-7.4V(18C,2S1P)

7.4V(2S) 4270mAh 18C
1C 충전가능 / 215g
65,000원
PQ 4400XP2-7.4V(25C,2S1P)

7.4V(2S) 4400mAh 25C
1C 충전가능 / 235g
48,000원
[Tiger] 7.4v 4500mAh 2S 45C Lipo Battery

7.4V(2S) 4500mAh 45C
10C 충전가능 / 251g
40,000원
이글파워 2cell 7.4V 4800mah H5 전지(20C)

7.4V(2S) 4800mAh 20C
2C 충전가능 / 240g
115,000
103,500원
69,000원
56,000원
94,000원
PQ 5000XP2-7.4V(25C,2S1P)

7.4V(2S) 5000mAh 25C
1C 충전가능 / 270g
52,000원
82,000원
1 [2] [3] [4] [5] [6]