as발송방법링크 매장방문안내링크 학교기업납품문의링크

즐겨찾기 시작페이지로 설정 장바구니 주문/배송조회 고객센터
깨진자료 찾기 이벤트 공지사항 질문과답변 매뉴얼 출고자료실 유용한정보
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 6셀 (22.2v)
추천 배터리 (1)
조종기용 배터리 (19)
차량용 배터리 (77)
1셀 (3.7v) (28)
2셀 (7.4v) (119)
3셀 (11.1v) (142)
4셀 (14.8v) (92)
5셀 (18.5v) (15)
6셀 (22.2v) (111)
7셀 이상 (6)
팰콘샵 가이드
1. 리튬폴리머 배터리 용어 설명 (V, mAh, C, XT60, 3S1P 등)
2. 리튬폴리머 배터리 사용상 주의사항
3. 배터리의 종류 (리튬폴리머, 니켈수소 등)
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 6셀 (22.2v) 111개의 상품이 있습니다.
현재 카테고리에서 상품검색
3
PQ-900XQ2 900mah 22.2V/6S 30C lipo Battery
(Blade 270 CFX)


22.2V(6S) 900mAh 30C
5C 충전가능 / 155g
49,900원
3
[PeakPower] 22.2v 950mAh 30C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 950mAh 30C
5C 충전가능 / 135g
37,500원
2
EX-C35(22.2V 1300mA , 6S1P, 35C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 1300mAh 35C
5C 충전가능 / 192g
56,800원
E
[RedZone] 22.2v 1300mAh 35C 6S1P 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 1300mAh 35C
5C 충전가능 / g
42,000원
E
[YPG] 450L 헬기용 리튬폴리머 22.2V 6셀 35C 1350mAh

22.2V(6S) 1350mAh 35C
1C 충전가능 / 230g
40,000원
3
48,000원
E
[Redzone] 22.2V 1500mah 45C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 1500mAh 45C
5C 충전가능 / 210g
49,000원
E
[GOLD WING] LI-PO 22.2V / 1500mA / 6S1P / 45C

22.2V(6S) 1500mAh 45C
5C 충전가능 / 220g
54,800원
E
PT-B1500N-UKP45 (22.2V, 6S1P, 45C+/JST-XT)
480급 6셀 헬기용


22.2V(6S) 1500mAh 45C
5C 충전가능 / 236g
42,000원
3
55,000원
3
PQ2550XP2 22.2V 25C 5S1P Pack

22.2V(6S) 2550mAh 25C
1C 충전가능 / 384g
114,200원
E
82,800원
E
168,000원
E
[POWERWING] 22.2V 3300mA , 6S1P, 30C

22.2V(6S) 3300mAh 30C
1C 충전가능 / 490g
92,000원
2
EX-C40(22.2V 3300mA , 6S1P, 40C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 3300mAh 40C
5C 충전가능 / 458g
109,000원
3
[EP Power] 22.2V 3300mah 55C 리튬폴리머 배터리 (EC3 잭)

22.2V(6S) 3300mAh 55C
5C 충전가능 / 515g
85,000원
E
[GOLD WING] LI-PO 22.2V / 3300mA / 6S1P / 65C

22.2V(6S) 3300mAh 65C
5C 충전가능 / g
138,000원
3
PQ-3350XQ3 22.2V 35C

22.2V(6S) 3350mAh 35C
1C 충전가능 / 525g
110,000원
E
75,000원
E
KOKAM 6 Cell 22.2V 3600mAh 30C

22.2V(6S) 3600mAh 30C
3C 충전가능 / 653g
179,550원
1
[PULSE] LIPO 3700mah 45C 22.2V

22.2V(6S) 3700mAh 45C
5C 충전가능 / 591g
151,000원
3
PQ 3750XP2-22.2V(25C,6S1P)

22.2V(6S) 3750mAh 25C
1C 충전가능 / 545g
166,800원
E
KOKAM 6cell 22.2V 4000mah H5 전지(30C)

22.2V(6S) 4000mAh 30C
3C 충전가능 / 713g
202,500원
E
PT-B4200N-UKP45 (22.2V, 6S1P, 45C )

22.2V(6S) 4200mAh 45C
5C 충전가능 / 607g
99,000원
3
109,000원
E
[GOLD WING] LI-PO 22.2V / 4200mA / 6S1P / 65C

22.2V(6S) 4200mAh 65C
5C 충전가능 / 630g
168,000원
3
PQ 4400XP2-22.2V(25C,6S1P)

22.2V(6S) 4400mAh 25C
1C 충전가능 / 652g
131,340원
E
KOKAM 6 Cell 22.2V 4500mAh 30C

22.2V(6S) 4500mAh 30C
3C 충전가능 / 805g
228,420원
E
92,000원
3
PQ 5000XP2-22.2V(25C,6S1P)

22.2V(6S) 5000mAh 25C
1C 충전가능 / 756g
154,000원
E
KOKAM 6cell 22.2V 5000mah H5 전지(30C)

22.2V(6S) 5000mAh 30C
3C 충전가능 / 860g
253,800원
1
[PULSE] LIPO 5000mah 45C 22.2V

22.2V(6S) 5000mAh 45C
5C 충전가능 / 765g
192,000원
3
135,000원
1
[PULSE] LIPO 5000mah 65C 22.2V

22.2V(6S) 5000mAh 65C
5C 충전가능 / 755g
233,000원
E
PT-B5200N-KP45 (22.2V, 6S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

22.2V(6S) 5200mAh 45C
5C 충전가능 / 753g
128,000원
E
[GOLD WING] LI-PO 22.2V / 5200mA / 6S1P / 65C

22.2V(6S) 5200mAh 65C
5C 충전가능 / g
198,000원
E
[Dangerous] LI-PO 22.2V / 5200mA / 6S1P / 70C

22.2V(6S) 5200mAh 70C
5C 충전가능 / 770g
199,000원
3
PQ 5300XP2-22.2V(25C,6S1P)

22.2V(6S) 5300mAh 25C
1C 충전가능 / 756g
160,000원
E
[Tiger] 22.2v 6s 5400ma (35~70c) 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 5400mAh 35C
1C 충전가능 / 770g
110,000원
3
PQ 5400LP2 22.2V 6S1P (18c~30c)

22.2V(6S) 5400mAh 18C
1C 충전가능 / 724g
232,000원
E
[Redzone] 22.2V 5500mAh 40C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 5500mAh 40C
3C 충전가능 / 890g
175,000원
2
3
EX-C35(22.2V 5800mA , 6S1P, 35C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 5800mAh 35C
5C 충전가능 / 966g
199,000원
E
[POWERWING] 22.2V 5800mA , 6S1P, 30C

22.2V(6S) 5800mAh 30C
1C 충전가능 / 790g
25,000
190,000원
3
PQ 6100LP3 22.2V 20C (6S1P)

22.2V(6S) 6100mAh 20C
1C 충전가능 / 832g
266,100원
2
3
EX-C40(22.2V 6300mA , 6S1P, 40C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 6300mAh 40C
5C 충전가능 / 788g
228,000원
E
PT-B6300-KP45 (22.2V, 6S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

22.2V(6S) 6300mAh 45C
3C 충전가능 / 890g
148,000원
E
PT-B8000-NSR35 (22.2V, 6S1P, 35C ) - UFW Edition!

22.2V(6S) 8000mAh 35C
3C 충전가능 / 1066g
218,000원
1
E
PT-B8500N-NSR45 (22.2V, 6S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

22.2V(6S) 8500mAh 45C
5C 충전가능 / 982g
228,000원
1
HRB LI-PO 22.2V / 10000mAh / 6S1P / 25C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 10000mAh 25C
5C 충전가능 / 1454g
168,000원
E
PT-B10000-NSR35 (22.2V, 6S1P, 35C ) - UFW Edition!

22.2V(6S) 10000mAh 35C
3C 충전가능 / 1232g
288,000원
E
[TATTU PLUS] 10000mAh 6S 25C 22.2V

22.2V(6S) 10000mAh 25C
6C 충전가능 / 1466g
218,000원
3
209,000원
E
180,000원
E
189,000원
E
[TATTU PLUS] 16000mAh 6S 25C 22.2V

22.2V(6S) 16000mAh 25C
6C 충전가능 / 2063g
390,000원
E
[Tattu] 22.2V 16000mAh 6S1P 15C (No plug)

22.2V(6S) 16000mAh 15C
5C 충전가능 / 1932g
350,000원
E
[TATTU PLUS] 22000mAh 6S 25C 22.2V

22.2V(6S) 22000mAh 25C
6C 충전가능 / 2640g
560,000원
E
PT-B22000-NSR35 (22.2V, 6S1P, 35C /JST-XT) - UFW Edition!

22.2V(6S) 22000mAh 35C
3C 충전가능 / 2460g
498,000원
E
[Tattu] 22.2V 22000mAh 6S1P 25C

22.2V(6S) 22000mAh 25C
5C 충전가능 / 2544g
520,000원
3
[PolyQuest] Volt-On 22000LP2-22.2V 18C

22.2V(6S) 22000mAh 18C
1C 충전가능 / 2530g
566,000원
1
4,800
2,500원
1
[PULSE] LIPO 1250mah 45C 22.2V - 450급 헬기 추천 (Trex 450L)

22.2V(6S) 1250mAh 45C
5C 충전가능 / 219g
53,300원
3
1300mAh 22.2V 35C Lipo Battery EC3잭 (Blade 360 CFX)

22.2V(6S) 1300mAh 35C
5C 충전가능 / 220g
49,000원
1
[PULSE] 1350mAh 6S 22.2V 35C

22.2V(6S) 1350mAh 35C
5C 충전가능 / 261g
53,300원
3
YS Power 1500mah 22.2V 45C XT60잭 리포배터리

22.2V(6S) 1500mAh 45C
5C 충전가능 / 225g
67,000원
3
YS Power 1500mah 22.2V 45C EC3잭 리포배터리

22.2V(6S) 1500mAh 45C
5C 충전가능 / 225g
67,000원
3
YS Power 1500mah 22.2V 45C 딘스잭 리포배터리

22.2V(6S) 1500mAh 45C
5C 충전가능 / 225g
67,000원
2
EX-C55(22.2V 1500mA , 6S1P, 55C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 1500mAh 55C
5C 충전가능 / 234g
69,800원
E
PT-B1800N-SP65 (22.2V, 6S1P, 65C /Pylon) - 한정판매!

22.2V(6S) 1800mAh 65C
5C 충전가능 / 302g
49,800원
E
[PULSE] LIPO 1800mah 45C 22.2V

22.2V(6S) 1800mAh 45C
5C 충전가능 / 333g
79,000원
3
YS Power 1800mah 22.2V 45C XT60잭 리포배터리

22.2V(6S) 1800mAh 45C
5C 충전가능 / 295g
77,000원
3
YS Power 1800mah 22.2V 45C EC3잭 리포배터리

22.2V(6S) 1800mAh 45C
5C 충전가능 / 295g
77,000원
3
YS Power 1800mah 22.2V 45C 딘스잭 리포배터리

22.2V(6S) 1800mAh 45C
5C 충전가능 / 295g
77,000원
E
60,000원
E
[Tiger] 22.2v 6s 2800ma 35C Li po battery

22.2V(6S) 2800mAh 35C
1C 충전가능 / 417g
75,000원
E
62,000원
E
65,000원
E
[GOLD WING] LI-PO 22.2V / 3300mA / 6S1P / 35C

22.2V(6S) 3300mAh 35C
5C 충전가능 / g
102,600원
E
82,000원
1
[PULSE] LIPO 3300mah 45C 22.2V

22.2V(6S) 3300mAh 45C
5C 충전가능 / 498g
130,000원
2
EX-C70(22.2V 3300mA , 6S1P, 70C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 3300mAh 70C
5C 충전가능 / 546g
168,000원
E
PT-B3400-NSR45 (22.2V, 6S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

22.2V(6S) 3400mAh 45C
3C 충전가능 / 528g
88,000원
E
[POWERWING] 22.2V 3500mA , 6S1P, 45C (신형 정사각형)

22.2V(6S) 3500mAh 45C
1C 충전가능 / 565g
109,800원
1
[PULSE] LIPO 3700mah 65C 22.2V

22.2V(6S) 3700mAh 65C
5C 충전가능 / 615g
171,000원
2
EX-C55(22.2V 3850mA , 6S1P, 55C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 3850mAh 55C
5C 충전가능 / 588g
158,000원
2
EX-C70(22.2V 3850mA , 6S1P, 70C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 3850mAh 70C
5C 충전가능 / 603g
178,000원
1
[PULSE] LIPO 4100mah 45C 22.2V

22.2V(6S) 4100mAh 45C
5C 충전가능 / 663g
164,000원
1
109,000원
E
92,000원
E
[GOLD WING] LI-PO 22.2V / 4200mA / 6S1P / 35C

22.2V(6S) 4200mAh 35C
5C 충전가능 / g
117,000원
2
ZX-C65(22.2V 4200mA , 6S1P, 65C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 4200mAh 65C
5C 충전가능 / 672g
199,000원
2
EX-C40(22.2V 4400mA , 6S1P, 40C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 4400mAh 40C
5C 충전가능 / 620g
146,000원
3
PQ 4550XQ3-22.2V(35C,6S1P)

22.2V(6S) 4550mAh 35C
1C 충전가능 / 714g
165,900원
E
[POWERWING] 22.2V 5000mA 6S1P, 30C

22.2V(6S) 5000mAh 30C
1C 충전가능 / 720g
165,000원
2
EX-C40(22.2V 5000mA , 6S1P, 40C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 5000mAh 40C
5C 충전가능 / 744g
178,000원
E
[Rapicon] 22.2v 5000mAh 45C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 5000mAh 45C
1C 충전가능 / 770g
178,000원
E
[POWERWING] 22.2V 5000mA 6S1P 45C

22.2V(6S) 5000mAh 45C
1C 충전가능 / 730g
177,000원
2
EX-C55(22.2V 5000mA , 6S1P, 55C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 5000mAh 55C
5C 충전가능 / 777g
199,000원
2
EX-C70(22.2V 5000mA , 6S1P, 70C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 5000mAh 70C
5C 충전가능 / 790g
239,000원
2
[CT] 22.2V 5100mA 35C Extreme Power Lipo Battery(6S1P,Celltron)-V2

22.2V(6S) 5100mAh 35C
1C 충전가능 / 780g
158,000원
1 [2]