as발송방법링크 매장방문안내링크 학교기업납품문의링크

즐겨찾기 시작페이지로 설정 장바구니 주문/배송조회 고객센터
깨진자료 찾기 이벤트 공지사항 질문과답변 매뉴얼 출고자료실 유용한정보
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 4셀 (14.8v)
추천 배터리 (1)
조종기용 배터리 (19)
차량용 배터리 (77)
1셀 (3.7v) (28)
2셀 (7.4v) (118)
3셀 (11.1v) (142)
4셀 (14.8v) (92)
5셀 (18.5v) (15)
6셀 (22.2v) (111)
7셀 이상 (6)
팰콘샵 가이드
1. 리튬폴리머 배터리 용어 설명 (V, mAh, C, XT60, 3S1P 등)
2. 리튬폴리머 배터리 사용상 주의사항
3. 배터리의 종류 (리튬폴리머, 니켈수소 등)
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 4셀 (14.8v) 92개의 상품이 있습니다.
현재 카테고리에서 상품검색
E
[Tiger] 14.8v 1100mAh 4S 30C Lipo Battery

14.8V(4S) 1100mAh 30C
1C 충전가능 / 105g
23,000원
1
E
PT-B1300N-ECO55 (14.8V, 4S1P, 55C /XT60)

14.8V(4S) 1300mAh 55C
5C 충전가능 / 146g
24,800원
2
EX-C55(14.8V 1300mA , 4S1P, 55C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1300mAh 55C
5C 충전가능 / 142g
36,370원
3
[EP Power] 1300mah 14.8V 65C XT60잭

14.8V(4S) 1300mAh 65C
5C 충전가능 / 140g
27,000원
3
[4개 묶음] EP Power 1300mah 14.8V 65C~130C XT60잭

14.8V(4S) 1300mAh 65C
5C 충전가능 / 140g
91,800원
E
[PT] Graphene1300-GR80 (14.8V, 4S1P, 80C+/JST-XT)

14.8V(4S) 1300mAh 80C
15C 충전가능 / 170g
48,000원
1
E
PT-B1300N-SP65 (14.8V, 4S1P, 65C /JST-XT)

14.8V(4S) 1300mAh 65C
5C 충전가능 / 150g
34,000원
2
EX-C70(14.8V 1300mA , 4S1P, 70C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1300mAh 70C
5C 충전가능 / 142g
38,600원
E
[Redzone] 4S 14.8v 1300mAh 70C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 1300mAh 70C
5C 충전가능 / 150g
43,000원
3
PQ-1300XQ3 14.8V 4S1P

14.8V(4S) 1300mAh 35C
1C 충전가능 / 156g
42,000원
E
[ACEHE] 14.8V 1300mAh 75C for racing drone

14.8V(4S) 1300mAh 75C
3C 충전가능 / 156g
35,000원
1
[PULSE] 1350mAh 4S 14.8V 75C - FPV Racing Series

14.8V(4S) 1350mAh 75C
5C 충전가능 / 152g
48,000원
2
EX-C40(14.8V 1500mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1500mAh 40C
5C 충전가능 / 140g
33,600원
E
[TATTU] 1550mAh 4S 45C 14.8V

14.8V(4S) 1550mAh 45C
5C 충전가능 / 164g
32,000원
E
[TATTU] 1550mAh 4S 75C 14.8V - 일반용

14.8V(4S) 1550mAh 75C
5C 충전가능 / 188g
39,000원
E
[TATTU] 1550mAh 4S 75C 14.8V - 레이싱 드론용

14.8V(4S) 1550mAh 75C
4C 충전가능 / 176g
48,000원
E
44,500원
E
[ACEHE] 14.8V 1500mAh 75C for racing drone

14.8V(4S) 1500mAh 75C
3C 충전가능 / 172g
38,000원
2
E
[TATTU] 1550mAh 4S 95C 14.8V

14.8V(4S) 1550mAh 95C
5C 충전가능 / 193g
57,000원
2
E
52,700원
1
[PULSE] LIPO 1550mah 35C 14.8V

14.8V(4S) 1550mAh 35C
5C 충전가능 / 170g
37,000원
1
[PULSE] LIPO 1550mah 75C 14.8V

14.8V(4S) 1550mAh 75C
5C 충전가능 / 173g
55,000원
2
EX-C40(14.8V 1600mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1600mAh 40C
5C 충전가능 / 166g
34,720원
E
[Redzone] 4S 14.8v 1600mah 70C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 1600mAh 70C
5C 충전가능 / 190g
47,000원
3
[EP Power] 1800mah 14.8V 75C XT60잭 드론용 리포배터리

14.8V(4S) 1800mAh 75C
5C 충전가능 / 200g
39,000원
2
EX-C70(14.8V 1800mA , 4S1P, 70C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1800mAh 70C
5C 충전가능 / 204g
49,660원
3
PQ 1800XQ2-14.8V(30C,4S1P)

14.8V(4S) 1800mAh 30C
1C 충전가능 / 182g
25,000
48,000원
E
[ACEHE] 14.8V 1800mAh 75C for racing drone

14.8V(4S) 1800mAh 75C
3C 충전가능 / 200g
42,000원
3
PQ 2050XQ3-14.8V(35C,4S1P)

14.8V(4S) 2050mAh 35C
1C 충전가능 / 223g
87,000원
E
109,000원
E
[Tiger] 14.8v 2200mAh 4S 35C~70C Lipo Battery

14.8V(4S) 2200mAh 35C
5C 충전가능 / 210g
32,000원
E
PT-B2200N-SP35 (14.8V, 4S1P, 35C /JST-XT) - 한정 이벤트!

14.8V(4S) 2200mAh 35C
5C 충전가능 / 192g
32,000원
3
PQ 2200XP2-14.8V(4S1P) 25C Pack

14.8V(4S) 2200mAh 25C
1C 충전가능 / 222g
49,800원
E
51,000원
3
PQ 2200XF2 -14.8V(45C,4S1P)

14.8V(4S) 2200mAh 45C
1C 충전가능 / 275g
108,100원
2
EX-C40(14.8V 2250mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 2250mAh 40C
5C 충전가능 / 226g
47,230원
3
PQ 2500XP2-14.8V(25C,4S1P)

14.8V(4S) 2500mAh 25C
1C 충전가능 / 266g
46,600원
2
EX-C40(14.8V 3300mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 3300mAh 40C
5C 충전가능 / 308g
78,000원
E
PT-B3300N-UKP45 (14.8V, 4S1P, 45C )

14.8V(4S) 3300mAh 45C
5C 충전가능 / 345g
57,600원
3
[EP Power] 14.8V 3300mah 55C EC3잭

14.8V(4S) 3300mAh 55C
5C 충전가능 / 350g
49,000원
E
[Tiger] 3500mah (14.8V, 4S1P, 35C )

14.8V(4S) 3500mAh 35C
1C 충전가능 / 380g
49,000원
1
E
KOKAM 4cell 14.8V 3600mah H5 전지(30C)

14.8V(4S) 3600mAh 30C
3C 충전가능 / 430g
119,610원
E
KOKAM 4cell 14.8V 3600mah H5 전지(35C)

14.8V(4S) 3600mAh 35C
3C 충전가능 / 448g
140,850원
E
KOKAM 4cell 14.8V 4000mah H5 전지(30C)

14.8V(4S) 4000mAh 30C
3C 충전가능 / 482g
135,000원
3
PQ 4000LP 14.8V(4S1P) 18C

14.8V(4S) 4000mAh 18C
1C 충전가능 / 394g
76,200원
3
PQ 4400XP2 -14.8V(25C,4S1P)

14.8V(4S) 4400mAh 25C
1C 충전가능 / 436g
95,500원
E
KOKAM 4 Cell 14.8V 4500mAh 30C

14.8V(4S) 4500mAh 30C
3C 충전가능 / 542g
168,000원
E
[Tiger] 14.8v 4500mAh 4S 45C Lipo Battery

14.8V(4S) 5400mAh 45C
1C 충전가능 / 500g
62,000원
E
KOKAM 4cell 14.8V 5000mah H5 전지(30C)

14.8V(4S) 5000mAh 30C
3C 충전가능 / 593g
187,000원
3
PQ 5000XP2-14.8V(25C,4S1P)

14.8V(4S) 5000mAh 25C
1C 충전가능 / 514g
103,000원
E
72,000원
E
[Tiger] 14.8v 5400mAh 4S 30C Lipo Battery

14.8V(4S) 5400mAh 30C
1C 충전가능 / 530g
75,000원
3
PQ 5400LP2 14.8V 4S1P (18c~30c)

14.8V(4S) 5400mAh 18C
1C 충전가능 / 492g
154,000원
3
PQ 5400RLP2 14.8V 18C

14.8V(4S) 5400mAh 18C
1C 충전가능 / 492g
126,000원
3
PQ-6250XQ2 14.8V 30C 4S1P

14.8V(4S) 6250mAh 30C
1C 충전가능 / 632g
140,000원
2
3
EX-C40(14.8V 6300mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 6300mAh 40C
5C 충전가능 / 532g
158,000원
E
PT-B6300-KP45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

14.8V(4S) 6300mAh 45C
3C 충전가능 / 609g
98,700원
E
152,000원
3
[YS Power] 14.8V 7400mah 55C 리튬폴리머 배터리 (딘스잭)

14.8V(4S) 7400mAh 55C
5C 충전가능 / 580g
93,000원
3
[YS Power] 14.8V 7400mah 55C 리튬폴리머 배터리 (EC3잭)

14.8V(4S) 7400mAh 55C
5C 충전가능 / 580g
93,000원
3
129,000원
3
129,000원
E
PT-B10000-NSR35 (14.8V, 4S1P, 35C ) - UFW Edition!

14.8V(4S) 10000mAh 35C
3C 충전가능 / 827g
192,000원
1
4,800
2,500원
3
25,000
34,800원
1
3
[PeakPower] 1300mAh 4S 14.8V 70C LiPo Battery, 14AWG XT60

14.8V(4S) 1300mAh 70C
5C 충전가능 / 150g
29,000원
3
33,000원
1
[PULSE] LIPO 1350mAh 14.8V 35C

14.8V(4S) 1350mAh 35C
5C 충전가능 / 151g
33,000원
3
32,000원
3
[Infinity] 4S 14.8V 1500mAh 70C Graphene LiPo Battery XT60

14.8V(4S) 1500mAh 70C
1C 충전가능 / 168g
33,000원
E
[TATTU] 1800mAh 4S 45C 14.8V

14.8V(4S) 1800mAh 45C
5C 충전가능 / 200g
43,000원
2
EX-C40(14.8V 1800mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1800mAh 40C
5C 충전가능 / 183g
37,440원
E
PT-B2200N-SP45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT)

14.8V(4S) 2200mAh 45C
5C 충전가능 / 232g
37,800원
3
[INFINITY] 14.8v 2200mAh 40C 4S1P XT60 Plug

14.8V(4S) 2200mAh 40C
1C 충전가능 / 230g
44,500원
E
[Vant] 14.8V 2250mAh 4S 30C+ Lipo Pack

14.8V(4S) 2250mAh 30C
1C 충전가능 / 245g
29,000원
E
PQ 2500XQ V2-14.8V(30C,4S1P)

14.8V(4S) 2500mAh 30C
1C 충전가능 / 265g
95,000원
E
PQ 2500XF -14.8V(45C,4S1P)

14.8V(4S) 2500mAh 45C
1C 충전가능 / 306g
150,000원
E
PT-B2600-NSR45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

14.8V(4S) 2600mAh 45C
3C 충전가능 / 291g
49,800원
E
[Tiger] 14.8v 2800mAh 4S 45C Lipo Battery

14.8V(4S) 2800mAh 45C
1C 충전가능 / 275g
50,000
43,000원
E
[Tiger] 14.8v 3000mAh 4S 45C Lipo Battery

14.8V(4S) 3000mAh 45C
1C 충전가능 / 290g
45,000원
E
[Tiger] 14.8v 3000mAh 4S 30C Lipo Pack

14.8V(4S) 3000mAh 30C
1C 충전가능 / 270g
40,000원
E
KOKAM 4 Cell 14.8V 3200mAh 30C

14.8V(4S) 3200mAh 30C
1C 충전가능 / 127g
108,410원
E
[Vant] 14.8v 4200ma 4S (35C~70c) Li po battery

14.8V(4S) 4200mAh 35C
1C 충전가능 / 400g
62,000원
E
PT-B4200N-UKP45 (14.8V, 4S1P, 45C )

14.8V(4S) 4200mAh 45C
5C 충전가능 / 415g
72,000원
2
EX-C40(14.8V 4400mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 4400mAh 40C
5C 충전가능 / 421g
98,000원
3
PQ 4550XQ3-14.8V(35C,4S1P)

14.8V(4S) 4550mAh 35C
1C 충전가능 / 498g
113,700원
E
14.8v 5400mAh 4S 35C Lipo Battery

14.8V(4S) 5400mAh 35C
1C 충전가능 / 524g
82,000원
2
EX-C35(14.8V 5800mA , 4S1P, 35C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 5800mAh 35C
5C 충전가능 / 520g
138,000원
E
[Tattu]14.8V 6000mAh 4S1P 35C

14.8V(4S) 6000mAh 35C
5C 충전가능 / 594g
158,000원
E
89,000원
E
[Tiger] 8,000mah (14.8V, 4S1P, 35C )

14.8V(4S) 8000mAh 35C
1C 충전가능 / 810g
110,000원
E
[Tiger] 10,000mah (14.8V, 4S1P, 35C )

14.8V(4S) 10000mAh 35C
1C 충전가능 / 1010g
140,000원
1