as발송방법링크 매장방문안내링크 학교기업납품문의링크

즐겨찾기 시작페이지로 설정 장바구니 주문/배송조회 고객센터
깨진자료 찾기 이벤트 공지사항 질문과답변 매뉴얼 출고자료실 유용한정보
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 3셀 (11.1v)
추천 배터리 (1)
조종기용 배터리 (19)
차량용 배터리 (77)
1셀 (3.7v) (28)
2셀 (7.4v) (118)
3셀 (11.1v) (142)
4셀 (14.8v) (92)
5셀 (18.5v) (15)
6셀 (22.2v) (111)
7셀 이상 (6)
팰콘샵 가이드
1. 리튬폴리머 배터리 용어 설명 (V, mAh, C, XT60, 3S1P 등)
2. 리튬폴리머 배터리 사용상 주의사항
3. 배터리의 종류 (리튬폴리머, 니켈수소 등)
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 3셀 (11.1v) 142개의 상품이 있습니다.
현재 카테고리에서 상품검색
3
25,800원
E
[Tiger] 11.1v 480mAh 25C Lipo Battery

11.1V(3S) 480mAh 25C
1C 충전가능 / 44g
14,000원
3
11.1V 800mAh 45C LiPo, 18AWG JST(Blade 230s ,Blade 200 SRX

11.1V(3S) 800mAh 45C
1C 충전가능 / 65g
25,000
22,800원
1
[ESKY] 11.1V 800mAh 리튬폴리머 배터리
Battery


11.1V(3S) 800mAh 20C
1C 충전가능 / 65g
25,000원
E
PT-B0880-SP45 (11.1V, 3S1P, 45C /JST-XT/XT60) - UFW Edition!

11.1V(3S) 880mAh 45C
5C 충전가능 / 69g
19,800원
E
19,800원
E
PT-B0880-SP45 (11.1V, 3S1P, 45C ) - UFW Edition!

11.1V(3S) 880mAh 45C
5C 충전가능 / 69g
19,800원
1
E
PT-B1100N-SP55 (11.1V, 3S1P, 55C /JST-XT)

11.1V(3S) 1100mAh 55C
5C 충전가능 / 85g
19,800원
3
22,000원
E
[HJ] 11.1V 1200MAH 25C

11.1V(3S) 1200mAh 25C
1C 충전가능 / 96g
19,000원
E
KOKAM 3cell 11.1V 1250mah 리튬폴리머 전지(20C)

11.1V(3S) 1250mAh 20C
1C 충전가능 / 110g
30,600원
E
KOKAM 3 Cell 11.1V 1300mAh 30C

11.1V(3S) 1300mAh 30C
3C 충전가능 / 132g
37,800원
3
24,500원
1
E
PT-B1300N-SP65 (11.1V, 3S1P, 65C /JST-XT)

11.1V(3S) 1300mAh 65C
5C 충전가능 / 117g
26,000원
E
[PT] Graphene1300-GR80 (11.1V, 3S1P, 80C /JST-XT)

11.1V(3S) 1300mAh 80C
15C 충전가능 / 133g
36,000원
3
24,000원
E
[ALIGN] 3S1P 11.1V 1,300mAh Li-Po Pack for MR25/MR25P

11.1V(3S) 1300mAh 30C
5C 충전가능 / 115g
24,000원
3
PQ-1300XQ3 11.1V 3S1P

11.1V(3S) 1300mAh 35C
1C 충전가능 / 112g
31,000원
3
PQ-1300XQ3 11.1V 3S1P EC3 잭

11.1V(3S) 1300mAh 35C
1C 충전가능 / 112g
31,000원
E
41,000원
E
PT-B1400N-SP55 (11.1V, 3S1P, 55C /JST-XT)

11.1V(3S) 1400mAh 55C
5C 충전가능 / 118g
22,000원
E
[Tiger] 11.1v 1500mAh 3S 25C Lipo Battery

11.1V(3S) 1500mAh 25C
1C 충전가능 / 138g
19,000원
3
29,000원
E
KOKAM 3cell 11.1V 1500mah H5 전지(30C)

11.1V(3S) 1500mAh 30C
3C 충전가능 / 150g
42,000
40,000원
1
[ESKY] 11.1v 1500mAh 3S 25C Lipo Battery

11.1V(3S) 1500mAh 25C
1C 충전가능 / 130g
19,000원
E
PT-B1500N-SP65 (11.1V, 3S1P, 65C /JST-XT)

11.1V(3S) 1500mAh 65C
5C 충전가능 / 123g
27,800원
1
3
3,000
29,000원
2
EX-C70(11.1V 1800mA , 3S1P, 70C ,BLUCORE)

11.1V(3S) 1800mAh 70C
5C 충전가능 / 153g
37,340원
E
PT-B1800N-SP65 (11.1V, 3S1P, 65C /JST-XT)

11.1V(3S) 1800mAh 65C
5C 충전가능 / 156g
32,800원
E
코캄 3cell 11.1V 1800mah H5 전지(30C)

11.1V(3S) 1800mAh 30C
2C 충전가능 / 198g
58,000
41,850원
1
3
25,000
31,500원
3
PQ-1800XQ2 11.1V 3S1P 35C

11.1V(3S) 1800mAh 35C
1C 충전가능 / 160g
36,000원
3
PQ 2050XQ3-11.1V(35C,3S1P)

11.1V(3S) 2050mAh 35C
1C 충전가능 / 178g
65,300원
1
3
326,000
15,000원
1
E
PT-B2200N-SP35 (11.1V, 3S1P, 35C /JST-XT) - 한정 이벤트!

11.1V(3S) 2200mAh 35C
5C 충전가능 / 147g
24,000원
E
33,000원
1
E
[Tiger] 11.1v 2200mAh 3S 45C Lipo Battery/5C충전

11.1V(3S) 2200mAh 45C
5C 충전가능 / 210g
26,000원
1
3
32,000원
3
32,000원
E
22,000원
E
[Tiger] 11.1v 2200mAh 45C Lipo Battery

11.1V(3S) 2200mAh 45C
10C 충전가능 / 189g
326,000
24,000원
1
E
PT-B2200N-SP65 (11.1V, 3S1P, 65C )

11.1V(3S) 2200mAh 65C
5C 충전가능 / 196g
34,800원
1
E
[POWERWING] 11.1V 2200mA , 3S1P, 45C

11.1V(3S) 2200mAh 45C
1C 충전가능 / 185g
326,000
41,500원
3
PQ 2200XP2-11.1V (25C,3S1P)

11.1V(3S) 2200mAh 25C
1C 충전가능 / 175g
37,500원
3
PQ 2200XQ3 11.1V 35C

11.1V(3S) 2200mAh 35C
1C 충전가능 / 178g
44,000원
2
PT-B2500PL(11.1V, 40C)-V4

11.1V(3S) 2500mAh 40C
2C 충전가능 / 220g
59,800원
3
PQ 2500XP2-11.1V(3S1P) 25C

11.1V(3S) 2500mAh 25C
1C 충전가능 / 208g
34,950원
3
PQ 2550XP2-11.1V(25C,3S1P)

11.1V(3S) 2550mAh 25C
1C 충전가능 / 206g
60,000원
E
PT-B2600-NSR45 (11.1V, 3S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

11.1V(3S) 2600mAh 45C
3C 충전가능 / 220g
38,000원
1
3
16,500원
E
33,000원
3
38,000원
3
E-flite 3S Li-Poly Battery Pack 30C (11.1V/3000mAh)

11.1V(3S) 3000mAh 30C
1C 충전가능 / 243g
79,300원
E
68,000원
E
KOKAM 3cell 11.1V 3200mah H5 전지(30C)

11.1V(3S) 3200mAh 30C
3C 충전가능 / 310g
87,750원
1
123,000
110,700원
2
EX-C40(11.1V 3300mA , 3S1P, 40C ,BLUCORE)

11.1V(3S) 3300mAh 40C
5C 충전가능 / 237g
59,000원
3
44,000원
3
PQ 3350XQ2-11.1V(3S1P) 35C

11.1V(3S) 3350mAh 35C
1C 충전가능 / 250g
54,000원
3
PQ 3500XP2-11.1V (25C,3S1P)

11.1V(3S) 3500mAh 25C
1C 충전가능 / 298g
50,950원
E
37,000원
E
40,000원
3
PQ 3750XP2-11.1V(25C,3S1P)

11.1V(3S) 3750mAh 25C
1C 충전가능 / 295g
83,400원
E
58,000원
2
EX-C40(11.1V 4400mA , 3S1P, 40C ,BLUCORE)

11.1V(3S) 4400mAh 40C
5C 충전가능 / 323g
75,000원
3
PQ 4400XP2-11.1V(25C,3S1P)

11.1V(3S) 4400mAh 25C
1C 충전가능 / 345g
71,500원
E
[Tiger] 11.1v 4500mAh 3S 45C Lipo Battery

11.1V(3S) 4500mAh 45C
1C 충전가능 / 365g
49,000원
E
KOKAM 3 Cell 11.1V 4500mAh 30C for Multicopter

11.1V(3S) 4500mAh 30C
3C 충전가능 / 420g
113,400원
E
KOKAM 3cell 11.1V 5000mah H5 전지(30C)

11.1V(3S) 5000mAh 30C
3C 충전가능 / 455g
127,250원
3
69,000원
3
69,000원
3
69,000원
3
137,000원
3
137,000원
3
137,000원
E
91,000원
E
93,000원
3
PQ-5050TXQ3 11.1V 35C-딘스 잭

11.1V(3S) 5050mAh 35C
1C 충전가능 / 440g
93,000원
3
PQ-5050TXQ3 11.1V 35C-트랙사스 잭

11.1V(3S) 5050mAh 35C
1C 충전가능 / 440g
93,000원
E
58,000원
3
PQ 5400LP2 11.1V 3S1P (18c~30c)

11.1V(3S) 5400mAh 18C
1C 충전가능 / 379g
115,500원
E
[Tiger] 11.1v 5400mAh 3S 30C Lipo Battery

11.1V(3S) 5400mAh 30C
5C 충전가능 / 395g
56,000원
1
E
[Tiger] 11.1v 5400mAh 3S 30C Lipo Battery (XT60 plug)

11.1V(3S) 5400mAh 30C
1C 충전가능 / 404g
1,062,000
65,000원
E
62,000원
E
62,000원
3
79,000원
E
PT-B6300-KP45 (11.1V, 3S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

11.1V(3S) 6300mAh 45C
3C 충전가능 / 460g
74,000원
2
3
EX-C40(11.1V 6300mA , 3S1P, 40C ,BLUCORE)

11.1V(3S) 6300mAh 40C
5C 충전가능 / 395g
119,000원
E
145,000원
E
74,000원
E
74,000원
E
172,000원
3
89,000원
E
100,000원
E
PT-B10000-NSR35 (11.1V, 3S1P, 35C /JST-XT) - UFW Edition!

11.1V(3S) 10000mAh 35C
3C 충전가능 / 624g
152,000원
1
4,800
2,500원
E
[DUALSKY] XPower ES 11.1V 250mAh(3S1P)

11.1V(3S) 250mAh 40C
2C 충전가능 / 26g
12,800원
E
KOKAM 3cell 11.1V 350mah H5 전지(30C)

11.1V(3S) 350mAh 30C
2C 충전가능 / 52g
24,600원
E
PT-B450N-SP35 (11.1V, 3S1P, 35C /JST-XT) - UFW Edition!

11.1V(3S) 450mAh 35C
5C 충전가능 / 47g
11,800원
2
ZX-C45(11.1V 850mA , 3S1P, 45C ,BLUCORE)

11.1V(3S) 850mAh 45C
5C 충전가능 / 66g
22,800원
1 [2]